Tag Archives: Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì

Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản

Giới thiệu Tiền luôn đi kèm với rủi ro. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị thua lỗ, trong khi giữ tiền mặt làm giá trị tích trữ dần bị xói mòn do lạm phát. Mặc dù rủi ro không thể được loại bỏ, nhưng có thể điều chỉnh để phù hợp […]

Các chiến lược Giao dịch và Đầu tư

Chiến lược giao dịch là gì? Chiến lược giao dịch đơn giản là một kế hoạch bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có cách tiến hành đúng duy nhất nào trong giao dịch, vì vậy mỗi chiến lược sẽ chủ yếu phụ thuộc vào hồ sơ và sở thích của trader. Bất […]