Tag Archives: Áp dụng phân bổ và đa dạng hóa tài sản cho danh mục đầu tư

Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản

Giới thiệu Tiền luôn đi kèm với rủi ro. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị thua lỗ, trong khi giữ tiền mặt làm giá trị tích trữ dần bị xói mòn do lạm phát. Mặc dù rủi ro không thể được loại bỏ, nhưng có thể điều chỉnh để phù hợp […]