Tag Archives: Quản lý rủi ro là gì

Hướng dẫn về quản lý rủi ro dành cho người bắt đầu

Quản lý rủi ro là gì? Trong cuộc sống, chúng ta luôn quản lý rủi ro, cho dù trong các công việc đơn giản (như lái xe) hay bằng cách mua các gói bảo hiểm hay chăm sóc y tế. Về bản chất, quản lý rủi ro bao gồm các việc đánh giá và ứng […]

Các chiến lược Giao dịch và Đầu tư

Chiến lược giao dịch là gì? Chiến lược giao dịch đơn giản là một kế hoạch bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có cách tiến hành đúng duy nhất nào trong giao dịch, vì vậy mỗi chiến lược sẽ chủ yếu phụ thuộc vào hồ sơ và sở thích của trader. Bất […]