Tag Archives: Đầu tư là gì

Giao dịch Tiền mã hoá dành cho người mới bắt đầu ( Trade & Hold )

Giao dịch là gì? Giao dịch là một khái niệm kinh tế cơ bản bao hàm việc mua và bán tài sản. Các tài sản có thể là các hàng hóa và dịch vụ, trong đó người mua trả tiền cho người bán. Trong các trường hợp khác, giao dịch có thể bao hàm việc […]

Đầu tư là gì ? Vì sao đầu tư lại quan trọng.

Đầu tư là gì ?  Trong tài chính, đầu tư là việc mua một tài sản hay mục với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn. Nó thường không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức […]