Tag Archives: Phân tích cơ bản vs. phân tích kỹ thuật – cái nào tốt hơn

Giao dịch Tiền mã hoá dành cho người mới bắt đầu ( Trade & Hold )

Giao dịch là gì? Giao dịch là một khái niệm kinh tế cơ bản bao hàm việc mua và bán tài sản. Các tài sản có thể là các hàng hóa và dịch vụ, trong đó người mua trả tiền cho người bán. Trong các trường hợp khác, giao dịch có thể bao hàm việc […]