Tag Archives: Vì sao nên đầu tư

Đầu tư là gì ? Vì sao đầu tư lại quan trọng.

Đầu tư là gì ?  Trong tài chính, đầu tư là việc mua một tài sản hay mục với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn. Nó thường không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức […]