Tag Archives: Trái phiếu doanh nghiệp khác gì cổ phiếu

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán ( P5)

Trái phiếu doanh nghiệp khác gì cổ phiếu? Đều là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu với tài sản hay phần vốn của doanh nghiệp nhưng trái phiếu doanh nghiệp khác nhiều cổ phiếu. Đây là hai kênh huy động vốn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn […]