Tag Archives: Token Ethereum là gì

Series đào tạo cho người mới về tiền mã hoá Crypto Currency từ A – Z (9)

Ai là người tạo ra Ethereum? Vào năm 2008, một nhà phát triển (hoặc một nhóm các nhà phát triển) không xác định đã xuất bản sách trắng Bitcoin dưới bút danh Satoshi Nakamoto . Điều này đã thay đổi vĩnh viễn bối cảnh của tiền mã hóa. Vài năm sau, một lập trình viên trẻ tuổi tên là […]