Tag Archives: TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Bài học từ lãi kép. Liệu bạn có áp dụng được trong đầu tư tài chính cá nhân ?

Một câu hỏi của nhà tuyển dụng : Nếu bạn được nhận vào làm và được chọn 1 trong 2 phương án nhận lương như sau, bạn sẽ chọn phương án nào ? Phương án 1 : nhận hàng tháng 50 triệu và không tăng lương trong 5 năm. Phương án 2 : tháng đầu […]