Tag Archives: Mô hình nến Cây búa

12 Mô Hình Nến Phổ Biến Được Sử Dụng Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Giới thiệu Biểu đồ nến là một trong những công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để phân tích các mô hình giá. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã sử dụng chúng trong nhiều thế kỷ để tìm ra các mô hình có thể chỉ ra xu hướng giá. […]