Tag Archives: Mạng Lightning là gì

Series đào tạo cho người mới về tiền mã hoá Crypto Currency từ A – Z (6)

Khả năng mở rộng Bitcoin Khả năng mở rộng là gì? Khả năng mở rộng là thước đo khả năng phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nếu bạn làm chủ một trang web bị quá tải bởi các request, bạn có thể mở rộng quy mô của nó […]