Tag Archives: khái niệm cơ bản

Series đào tạo cho người mới về tiền mã hoá Crypto Currency từ A – Z (1)

Tiền mã hóa là gì? Tiền mã hóa là một hình thái kỹ thuật số của tiền tệ. Bạn có thể sử dụng nó để thanh toán hầu bao cho bạn bè, mua một đôi tất mới mà bạn đã để ý từ lâu 👀, hoặc đặt vé máy bay ✈️ hay phòng khách sạn […]