Tag Archives: Hợp đồng quyền chọn là gì

Các thị trường tài chính và các công cụ giao dịch

Công cụ tài chính là gì? Nói một cách đơn giản, một công cụ tài chính là một tài sản có thể giao dịch. Các ví dụ bao gồm tiền mặt,, các kim loại quý (như vàng hoặc bạc), một hồ sơ xác nhận quyền sở hữu một thứ gì đó (như một doanh nghiệp hoặc […]