Tag Archives: Chứng khoán

So sánh thị trường Tiền mã hoá Crypto và Chứng khoán

Crypto là gì Crypto hay là Cryptocurrency được hiểu là một loại tiền mã hoá được tạo ra trên môi trường điện tử internet mà nhiều người vẫn thường gọi nó là tiền điện tử, tiền mã hoá, bitcoin, tiền ảo,… Nó tồn tại dưới dạng điện tử hoạt động trên nền tảng blockchain trong […]