Tag Archives: Thu nhập thụ động. Proof of Stake (PoS) Là Gì?

Thu nhập thụ động. Proof of Stake (PoS) Là Gì?

Proof of Stake (PoS) Là Gì? Tóm lược Proof of Stake (Bằng chứng cổ phần) là một cơ chế đồng thuận phổ biến, đang dần thay thế Proof of Work (Bằng chứng công việc). Thay vì cần sức mạnh tính toán để xác thực giao dịch, người xác thực phải stake tiền mã hóa. Thực […]