Tag Archives: PoW hoạt động như thế nào

Proof of Work (PoW) là gì?

Giới thiệu Proof of Work (Bằng chứng Công việc, thường được viết tắt là PoW) là một cơ chế để ngăn chặn chi tiêu kép. Hầu hết các tiền mã hóa sử dụng nó như là thuật toán đồng thuận của chúng, được dùng như một phương pháp để bảo mật cho sổ cái của tiền mã hóa. Proof of […]