Tag Archives: Phân biệt quỹ đóng và quỹ mở

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán (P8)

Phân biệt quỹ đóng và quỹ mở Quỹ đóng và quỹ mở là hai loại hình quỹ đầu tư được phát hành bởi công ty quản lý quỹ. Thông tin về hoạt động của quỹ được minh bạch, báo cáo định kỳ thường xuyên. Danh mục đầu tư của quỹ đa dạng gồm cổ phiếu […]