Tag Archives: Không cắt lỗ

7 sai lầm phổ biến trong Phân tích kỹ thuật (TA)

Giới thiệu Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp được dùng nhiều nhất để phân tích thị trường tài chính. TA có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, dù là thị trường cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền mã hóa. Tuy các khái niệm cơ bản của phân […]