Tag Archives: Giải Thích Về Chiến Lược Trung Bình Hoá Chi Phí Đầu Tư (DCA)

Giải Thích Về Chiến Lược Trung Bình Hoá Chi Phí Đầu Tư (DCA)

Giới thiệu Việc chủ động giao dịch có thể căng thẳng, tốn thời gian và vẫn mang lại kết quả kém. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn khác. Và có không ít những nhà đầu tư đang tìm kiếm một chiến lược ít đòi hỏi và tốn thời gian hơn. Hay nói cách khác, […]