Tag Archives: đồng coin tăng hoặc giảm giá

Điều gì làm đồng coin tăng hoặc giảm giá

Chắc chắn khi mới vào thị trường (TT) bạn sẽ tự hỏi rằng : điều gì làm đồng coin tăng hoặc giảm giá đúng không ? Để tóm tắt một cách dễ hiểu thì sẽ có các yếu tố chính như sau :   Dòng tiền  Trong thị TT tài chính, dòng tiền là rất […]