Tag Archives: Chứng quyền có bảo đảm

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán (P2)

Chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành (khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép) và được niêm yết trên sàn chứng khoán với mã giao dịch riêng. Chứng quyền có hai loại là chứng quyền mua và chứng quyền […]