Tag Archives: chứng khoán phái sinh

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán (P4)

3 lưu ý cho nhà đầu tư mới tham gia chứng khoán phái sinh Tìm hiểu kiến thức, quản lý cảm xúc, và áp dụng quy luật 2%-6%… là một số lưu ý khi nhà đầu tư bắt đầu tham gia thị trường phái sinh. Theo Luật chứng khoán Việt Nam 2019, chứng khoán phái […]