Tag Archives: Chứng khoán là gì

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán (P1)

Chứng khoán là gì? Phân biệt các loại chứng khoán Chứng khoán là một loại tài sản gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm… Theo định nghĩa trong Luật Chứng khoán, chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán […]