Tag Archives: Chứng chỉ quỹ là gì

Chứng khoán là gì ? Những điều nhà đầu tư mới buộc phải biết về Chứng khoán (P7)

Chứng chỉ quỹ là gì? Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ đồng nghĩa với việc ủy thác vốn cho các tổ chức quản lý quỹ. Theo Luật chứng khoán 2019, chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ […]