Tag Archives: Cách đọc biểu đồ nến

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cho người mới bắt đầu

Giới thiệu Là một người mới tham gia giao dịch hoặc đầu tư, đọc các biểu đồ có thể là một nhiệm vụ khó khăn với nhiều người. Trên thực tế, một số nhà đầu tư dựa vào cảm giác hoặc trực giác để quyết định đầu tư. Tuy chiến lược này có thể tạm […]