Tag Archives: Các dải Bollinger (BB)

5 Chỉ Báo Cơ bản Được Sử Dụng Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Giới thiệu Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để có thêm cái nhìn sâu sắc về hành động giá của tài sản. Các chỉ báo này giúp việc xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu mua hoặc bán trong môi trường thị trường hiện tại dễ dàng […]