Tag Archives: Blockchain (chuỗi khối) là gì

Series đào tạo cho người mới về tiền mã hoá Crypto Currency từ A – Z (2)

Ai đã phát minh ra Bitcoin? Kỳ lạ thay, chúng ta không thật sự biết được ai là người đã phát minh ra Bitcoin cả. Chúng ta chỉ biết đến họ thông qua bí danh Satoshi Nakamoto mà thôi. Satoshi có thể là một người, hay một nhóm các lập trình viên, hoặc nếu bạn […]