Tag Archives: Proof of Stake (PoS)

Thuật Toán Đồng Thuận Blockchain Là Gì?

Giới thiệu Thuật toán đồng thuận là một cơ chế cho phép người dùng hoặc máy móc phối hợp hoạt động trong một thiết lập phi tập trung. Nó đảm bảo rằng tất cả các tác nhân trong hệ thống có thể đồng ý về một sự thật duy nhất, ngay cả khi một số […]